Upozornenia
Vyčistiť všetko

prístup k pôde

nájom pôdy
Príspevky
Odpovede
Otázky

zákon č.229/1991 Zb.

zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

0
0
0

zákon č.504/2003 Z.z.

o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

0
0
0

zákon č.330/1991 Zb.

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

0
0
0

ostatné

ostatné problémy, týkajúce sa hospodárenia na pôde

0
0
0
§12a
Príspevky
Odpovede
Otázky

§12a

možnosti, využitie a obmedzenia §12a

0
0
0

spoločné postupy

spoločné postupy na určenie bezosporného užívania

0
0
0
Zdieľať: